Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


Zacharias Ursinus

 

Zacharias Ursinus

 

 

 

 

                                                                                     Klik op een titel
  Heidelbergse Catechismus
  
  Zondag    1 - Uw enige troost in leven en in sterven
  Zondag    2 - De noodzaak van de kennis van onze ellende
  
Zondag    3 - De oorsprong van de ellende  
  Zondag    4 - De schuldige mens tegenover de rechtvaardigheid van God
  Zondag    5 - De weg van de verlossing
  Zondag    6 - De Middelaar tussen God en mens
 
 Zondag    7 - Het zaligmakend geloof
  Zondag    8 - De Goddelijke Drieëenheid
 
 Zondag    9 - Het geloof in het Vaderschap van God
  Zondag  10 - De voorzienigheid van God over Zijn schepping
  Zondag  11 - De naam Jezus, Zaligmaker
  Zondag  12 - Christus gezalfd met de Heilige Geest
  Zondag  13 - Christus de eeuwige en natuurlijke Zoon van God
  Zondag  14 - De menswording van de Zoon van God
  Zondag  15 - Het borglijden van Jezus
  Zondag  16 - Het sterven van Christus
  Zondag  17 - Het nut van de opstanding van Christus
  Zondag  18 - De hemelvaart van Christus
  Zondag  19 - De heerschappij van Christus als Middelaar
  Zondag  20 - Het geloof in de Heilige Geest
  Zondag  21 - De heilige algemene Christelijke Kerk
  Zondag  22 - De opstanding van het lichaam en het eeuwige leven
  Zondag  23 - De rechtvaardiging door het geloof
  Zondag  24 - De goede werken en onze rechtvaardiging
  Zondag  25 - Het zaligmakend geloof -gewerkt en versterkt
  Zondag  26 - De betekenis van de Heilige Doop
  Zondag  27 - De inhoud van het sacrament van de Heilige Doop
  Zondag  28 - De instelling van het Heilig Avondmaal
  Zondag  29 - Het lichaam en bloed van Christus in het Avondmaal
  Zondag  30 - Het Heilig Avondmaal en de gerechtigheid door Christus
  Zondag  31 - De sleutels van het Hemelrijk
  Zondag  32 - De noodzaak van de goede werken

  Zondag  33 - De ware bekering van de mens
  Zondag  34 - Under construction
  Zondag  35 - Under construction
  Zondag  36 - Under construction

 

 

 

 

 

 

 

 

Sola Scripture