Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAFSIRAN ALKITAB:

Jawaban 1:

(a) Rom 14:7-8; (b) 1 Kor 6:19; (c) 1 Kor 3:23; (d) 1 Petr 1:18- 19; (e) 1 Yoh 3:8b; (f) Yoh 6:39; (g) Mat 10:30; (h) Rom 8:28; (i) 2 Kor 1:22; (j) Rom 8:14.

Rom. 14:7-8 Sebab tidak ada seorangpun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorangpun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.

Jawaban 2:

(a) Maz 130:3-4. (b) Rom 7:24-25. (c) Mat 11:28. (d) Kol 1:12.

Roma 7: 24-26
 Aku, manusia celaka! Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah! oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa.


                         


 


a

LOGO

Minggu-1


Sola Scriptura