Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAFSIRAN ALKITAB:

Jawaban 46:

(a) Kis 1:9. (b) Rom 8:34. (c) Kis 1:11.

Efesus 4:10  Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari pada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu.

Jawaban 47:

(a) Mat 28:20. (b) Mat 26:11. (c) Mat 18:20.

Yohanes 14:16-18  Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.

Jawaban 48:

(a) Yer 23:24. (b) Kol 2:9.

Yohanes 3:13  Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.

Jawaban 49:

(a) 1 Yoh. 2:1. (b) Yoh 14:2. (c) Yoh 14:16. (d) Kol 3:1.

2 Korintus 1:21-22  Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.


                                 
Sola Scriptura