Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAFSIRAN ALKITAB:

Jawaban 53:

(a) 1Yo 5:7. (b) Gal 4:6. (c) Gal 3:14. (d) Yoh 15:26. (e) Yoh 14:16.

Kej. 1:2; Kis. 5:3, 4; 1 Kor. 2:10; 3:16; 6:19; Mat. 28:19; 2 Kor. 1:21, 22; Gal. 3:14; 4:6; Ef. 1:13; 3 Yoh. 16:14; 1 Kor. 2:12; 1 Petr. 1:2; Yoh. 15:26; Kis. 9:31; Yoh. 14:16, 17; 1 Petr. 4:14.

1 Korintus 2:12  Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.

Galasia 3:14  Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu.

Yoh. 14:16-17  Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.                                  

Sola Scriptura