Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAFSIRAN ALKITAB:

Matius 26:26-28  Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.

Jawaban 75:


(a) Mat 26:26-28.

Mark. 14:22-24; Luk. 22:19, 20; 1 Kor. 10:16, 17; 11:23-25.

Jawaban 76:

(a) Yoh 6:35. (b) Yoh 6:56. (c) Kis 3:21. (d) Efe 5:30. (e) Efe 2:21-22.

Yoh. 6:35, 40, 47-54; Yoh. 6:55, 56; Kis. 1:9, 11; 3:21; 1 Kor. 11:26; Kol. 3:1; Yoh. 14:23; 1 Kor. 6:15, 17, 19; Ef. 3:16, 17; 5:29, 30; 1 Yoh. 3:24; 4:13; Yoh. 6:57; 15:1-6; Ef. 4:15, 16.

Yohanes 6:57-58  Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan Aku hidup oleh Bapa, demikian juga barangsiapa yang memakan Aku, akan hidup oleh Aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barangsiapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."

Jawaban 77:

(a) Mat 26:26-28.

Mark. 14:22-24; Luk. 22:19, 20.


                                   

Sola Scriptura