Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 1


  7.  De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en       vermaning.

  8.  Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je       moeder niet.

25.  Omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn bestraffing niet hebt gewild,

26.  Daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten wanneer uw angst komt.

28.  Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij ernstig zoeken,       maar zullen Mij niet vinden.

32.  Want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden en de zorgeloze rust van de       dwazen zal hen ombrengen.

33.  Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.

 


a

LOGO


Sola Scriptura