Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 10


  1.  wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder.

  3.  Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.

  4.  Wie met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk.

  5.  Wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon, wie in de oogst tijd diep slaapt, is een
      zoon die beschaamd maakt.

  6.  Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige, maar geweld overdekt de mond
      van de goddelozen.

  7.  De herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen, maar de naam van goddelozen zal
      wegteren.

 
 8.  Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura