Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 10


  11.  De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar geweld overdekt de mond van
       de goddelozen.

  12.  Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.

  14.  Wijzen bergen kennis op, maar de mond van de dwaas is de ondergang nabij.

  16.  Het werk van de rechtvaardige is ten leven, het inkomen van de goddeloze tot zonde.

  18.  Wie haat toedekt, heeft valse lippen, en wie een kwaad gerucht verspreidt, die is een
        dwaas.

  19.  In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is
       verstandig.

 
 20.  De tong van de rechtvaardige is het beste zilver, het hart van de goddelozen is weinig
       waard.

  21.  De lippen van de rechtvaardige voeden velen, maar de dwazen sterven door gebrek aan
       verstand.

                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura