Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 10


  22.  De zegen van de HEERE, die maakt rijk, en Hij voegt er geen smart bij.

  23.  Zoals het voor een dwaas een spel is zich schandelijk te gedragen, zo is wijsheid dat voor
       iemand met inzicht.

  24.  Wat de goddeloze vreest, dat zal hem overkomen, maar van rechtvaardigen vervult God
       het verlangen.

  27.  De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddelozen worden
       bekort.

  28.  De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap, maar de hoop van de goddelozen zal
       vergaan.

  29.  De weg van de HEERE is kracht voor de oprechte, maar de ondergang voor hen die onrecht
       bedrijven.

 
 30.  De rechtvaardige zal voor eeuwig niet wankelen, maar de goddelozen zullen de aarde niet
       bewonen.

  32.  De lippen van de rechtvaardige weten wat aangenaam is, maar de mond van de
       goddelozen alleen verkeerdheid.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura