Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 11


  3.  De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen
      verwoest henzelf.

  4.  Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid, maar gerechtigheid redt van de dood.

  5.  De gerechtigheid van de oprechte maakt zijn weg recht, maar de goddeloze komt ten val
      door zijn eigen goddeloosheid.

  6.  De gerechtigheid van de oprechten zal hen redden, maar de trouwelozen worden gevangen
      in hun eigen begeerten.

  7.  Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn hoop, dan vergaat zelfs de allersterkste
      verwachting.

  8.   De rechtvaardige wordt uit benauwdheid gered, maar de goddeloze komt in zijn plaats.

 
12.  Wie zonder verstand is, veracht zijn naaste, maar iemand met inzicht zwijgt.

 13.  Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van geest is,
       bedekt een zaak.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura