Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 11


 20.  De verkeerden van hart zijn voor de HEERE een gruwel, maar de oprechten van weg zijn
       Hem welgevallig.

 22.  Een schone vrouw, zonder inzicht, is een gouden ring in een varkenssnuit.

 23.  Het verlangen van rechtvaardigen is alleen het goede, maar de hoop van goddelozen is
       verbolgenheid.

 25.  Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.

 27.  Wie het goede nastreeft, zal waardering vinden, wie het kwade zoekt, wordt door het
       kwaad getroffen.

 28.   Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen, maar de rechtvaardigen zullen
        groeien als loof.

 
29.  Wie zijn huis in het ongeluk stort, zal wind erven, en de dwaas zal een slaaf zijn van wie
       wijs is van hart.

 31.  Zie, een rechtvaardige krijgt vergelding op aarde, hoeveel te meer de goddeloze en de
       zondaar !


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura