Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 12


   1.  Wie vermaning liefheeft, heeft kennis lief, maar wie bestraffing haat, is onverstandig.

   2.  De goede verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE, maar een man vol listige plannen
      verklaart Hij schuldig.

   5.  De gedachten van de rechtvaardigen zijn een en al recht, de wijze raadgevingen van de
      goddelozen zijn bedrog.

   6.  De woorden van de goddelozen loeren op bloed, maar de mond van de oprechten zal hen
      redden.

   7.  De goddelozen worden omvergeworpen, zodat zij er niet meer zijn, maar het huis van de
      rechtvaardigen zal blijven staan.

   8.   Naar de mate van zijn verstand wordt iemand geprezen, maar wie verkeerd van hart is, zal
       tot verachting worden.

 
10.  De rechtvaardige kent het leven van zijn vee, maar barmhartigheid van goddelozen is
      meedogenloos.

 11.  Wie zijn land bewerkt, zal met brood verzadigd worden, maar wie leeglopers navolgt, is een
      mens zonder verstand.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura