Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 12


 15.  De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.

 16.  De toorn van de dwaas wordt dezelfde dag bekend, maar wie schrander is, bedekt schande.

 17.  Wie waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend, maar een valse getuige bedrog.

 19.  Een waarachtige lip houdt voor eeuwig stand, maar een valse tong slechts voor een
      ogenblik.

 20.  Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap.

 21.  De rechtvaardige zal geen enkel leed overkomen, maar de goddelozen zullen door onheil
      overstelpt worden.

 
22.  Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem
      welgevallig.

 23.  Een schrander mens houdt kennis bedekt, maar het hart van de dwazen roept dwaasheid
      uit.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura