Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 13


  1.  Een wijze zoon luistert naar de vermaning van zijn vader, maar een spotter luistert niet
      naar bestraffing.

  3.  Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de
      ondergang.

  4.  Begerig is de ziel van de luiaard, maar tevergeefs, de ziel van de vlijtigen wordt echter
      verzadigd.

  6.  Gerechtigheid behoedt wie oprecht van weg is, maar goddeloosheid stort een zondaar in het
      verderf.

  7.
  Er zijn er die zich rijk voordoen, terwijl zij helemaal niets hebben, en er zijn er die zichzelf
      arm houden, terwijl zij veel bezit hebben.

  8.  Het losgeld voor iemands leven is zijn rijkdom, maar een arme krijgt zelfs geen bedreiging
      te horen.

 
 9.  Het licht van rechtvaardigen verblijdt, maar de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd.

 10.  Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar bij wie zich raad laten geven, is wijsheid.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura