Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 14


   1.  Elke wijze vrouw bouwt haar eigen huis; maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar
      handen.

   2.  Die in zijn oprechtheid wandelt, vreest de HEERE; maar wie van zijn wegen afwijkt, veracht
      Hem.

   5.  Een betrouwbare getuige liegt niet, maar een valse getuige blaast leugens.

   6.  Een spotter zoekt wijsheid, en die is er niet, maar voor een verstandige is kennis
      gemakkelijk te verwerven.

   7.
  Ga een dwaze man uit de weg: van zijn lippen zult u geen kennis opdoen.

 10.  Het hart kent zijn eigen bitterheid, en een vreemde kan zijn blijdschap niet delen.

 12.  Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.

 13.  Ook bij het lachen zal het hart pijn lijden: het einde van zulke blijdschap is verdriet.

 15.  Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura