Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 14


 16.  Een wijze vreest en keert zich af van het kwade, maar een dwaas gaat zich te buiten en
      waant zich veilig.

 17.  Die haastig is tot toorn, zal dwaasheid doen; en een man vol listige plannen zal gehaat
      worden.

 20.  Een arme wordt zelfs door zijn vriend gehaat, maar de vrienden van een rijke zijn talrijk.

 21.  Wie zijn naaste veracht, zondigt, maar welgelukzalig is hij die zich over ellendigen
      ontfermt.

 24.
  De kroon van de wijzen is hun rijkdom, de dwaasheid van de zotten blijft dwaasheid.

 27.  De vreze des HEEREN is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken.

 29.  Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid.

 30.  Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de
      beenderen.

 34.  Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek voor de natiën.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura