Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 15


   1.  Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.

   3.  De ogen van de HEERE zijn op elke plaats: ze slaan slechte en goede mensen gade.

   4.  Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de
       geest.

   5.  Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt, is
       schrander.

   7.
  De lippen van wijzen strooien kennis uit, maar zo niet het hart van dwazen.

   8.  Het offer van goddelozen is voor de HEERE een gruwel, maar het gebed van oprechten is
       Hem welgevallig.

 10.  Vermaning is onaangenaam voor wie het pad verlaat, en wie bestraffing haat, zal sterven.

 13.  Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door hartenleed wordt een geest
       neerslachtig.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura