Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 16


 1.  Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de
     HEERE.

 2.  Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de geesten.

 3.  Vertrouw uw werken aan de HEERE toe, en uw plannen zullen bevestigd worden.

 4.  De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, de goddelozen heeft hij voor de
     ondergang bestemd.

 5.
  Al wie hooghartig is, is voor de HEERE een gruwel, ze worden hoe dan ook gestraft.

 6.  Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vreze des HEEREN
     keert men zich af van het kwade.

 7.  Als de HEERE behagen schept in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem
     doen sluiten.

 8.  Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door
     onrecht.

 9.  Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura