Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 17


   3.  Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven voor het goud, maar de HEERE beproeft de
       harten.

   4.  Een kwaaddoener slaat acht op bedrieglijke lippen, een leugenaar luistert graag naar
       verderfelijke taal.

   5.  Wie de arme bespot, smaadt diens Maker, wie zich verblijdt over iemands ongeluk, zal niet
       voor onschuldig gehouden worden.

   7.  Een lip die voortreffelijke dingen spreekt, past niet bij een dwaas, hoeveel te minder een
       vals woord bij een aanzienlijke.

   9.
  Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding
       tussen de beste vrienden.

 10.  Een bestraffing werkt dieper in op een verstandige, dan een honderdtal stok slagen op een        dwaas.

 13.  Wie kwaad voor goed vergeldt, het kwaad zal van zijn huis niet wijken.

 14.  Het begin van een ruzie is alsof iemand water de vrije loop geeft. Stop daarom de
       onenigheid, voordat ze echt losbarst.


 
                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura