Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 17


 15.  Wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de
       HEERE een gruwel, allebei.

 16.  Waarom toch zou er in de hand van een dwaas geld zijn om wijsheid te kopen, terwijl hij
       geen verstand heeft.

 17.  Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.

 20.  Wie verkeerd van hart is, zal het goede niet vinden, en wie vals van tong is, valt in het
       kwaad.

 22.
  Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen
       verdorren.

 25.  Een dwaze zoon is een verdriet voor zijn vader, en bitterheid voor wie hem gebaard heeft.

 27.  Wie kennis van zaken heeft, houdt zijn woorden in, en iemand met inzicht is bezonnen van
       geest.

 28.  Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.


 
                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura