Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 18


   1.  Een zelfzuchtige jaagt naar zijn eigen verlangen, hij barst los tegen alle wijsheid.

   2.  Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.

   4.  De woorden uit de mond van een man zijn diepe wateren, de bron van wijsheid is een
       overvloeiende beek.

   6.  De lippen van een dwaas komen terecht in onenigheid, zijn mond roept om slagen.

   7.
  De mond van een dwaas is zijn ondergang, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf.

 10.  De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in
       een veilige vesting gezet.

 11.  Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, als een hoge muur, in zijn verbeelding.

 13.  Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande.


 
                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura