Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 19


   1.  De arme, die in zijn oprechtheid zijn weg gaat, is beter dan de verkeerde van lippen en die
       een dwaas is.

   3.  Dwaasheid brengt een mens op de verkeerde weg, en zijn hart zal zich tegen de HEERE
       verbitteren.

   4.  Rijkdom maakt veel vrienden, een arme komt alleen te staan.

   5.  Een valse getuige blijft niet ongestraft, wie leugens verkondigt, gaat niet vrijuit.

   8.
  Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht vindt het
       goede.

 11.  Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers
       ziet.

 13.  Een dwaze zoon is een ramp voor zijn vader, en het geruzie van een vrouw een gestadig
       druppelen.

 14.
 Huis en have zijn een erfelijk bezit van de vaderen, maar een verstandige vrouw is van de
      HEERE.

 15. Luiheid doet in diepe slaap vallen, een luiaard zal hongerlijden.


 
                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura