Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 19


 16.  Wie het gebod in acht neemt, bewaart zijn leven, wie zijn wegen veracht, zal sterven.

 17.  Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad
       vergelden.

 18.  Breng uw zoon gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is, zorg ervoor dat hij niet sterft.

 20.  Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat u uiteindelijk wijs wordt.

 
21.  In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.

 23.  De vreze des HEEREN is ten leven, verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht.

 25.
 Sla een spotter, dan zal die onverstandige schrander worden, en wijs een verstandige
      terecht, en hij zal inzicht krijgen.

 29. Strafgerichten zijn bereid voor de spotters, en slagen voor de rug van dwazen.


 
                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura