Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 2


1.  Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt,

2.  om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht,

3.  ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht,

4.  als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten,

5.  dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden.

6.  De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.

7.  Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een Schild voor hen die in oprechtheid     hun weg gaan,

8.  opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen.

9.  Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen, en billijkheid, op elk goed spoor.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura