Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 2


  1.  Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt,

 
 5.  dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden.

10.  Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel.

11.  Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je beschermen,

12.  om je te redden van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt,

13.  van hen die de rechte paden verlaten, om op de wegen van de duisternis te gaan.

21.
 De vromen zullen immers de aarde bewonen, en de oprechten zullen erop overblijven.

22.  De goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden, trouwelozen zullen ervan
      weggerukt worden.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura