Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 20


 17.  Gestolen voedsel (leugenbrood) smaakt aanvankelijk goed, maar daarna zal zijn mond vol
       van zandsteentjes worden.

 19.  Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, laat u dan niet in met hem die met
       zijn lippen verleidt.

 20.  Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, diens levenslicht (lamp) wordt gedoofd in zwarte
       duisternis.

 21.  Als een erfenis in het begin al te snel wordt verworven, zal er uiteindelijk geen zegen op
       rusten.

 
22.  Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden, wacht op de HEERE, en Hij zal u verlossen.

 23.  Tweeërlei weeg steen is voor de HEERE een gruwel, een valse weegschaal is een slechte
       zaak.

 27.
 De geest van een mens is een lamp van de HEERE, die alle schuilhoeken van zijn binnenste
      doorzoekt.

 29. Het sieraad van jonge mannen is hun kracht, en de glorie van de ouderen is de grijsheid.


 
                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura