Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 21


   2.  Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de harten.

   3.  Gerechtigheid en recht te doen is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.

   4.  Een hooghartige oogopslag en een trots hart, wat een goddeloze uitstraalt is zondig.

   6.  Wie met een bedrieglijke tong schatten verwerft, is als een vluchtige adem op zoek naar de
       dood.

 
  7.  De verwoesting van goddelozen sleurt hen mee, omdat zij weigeren recht te doen.

   8.  De weg van een mens is krom en vreemd, maar het werk van een reine is juist.

   9.
 Het is beter te wonen op een hoek van een dak, dan in een gemeenschappelijk huis met een
      twistzieke vrouw.

 10. De ziel van een goddeloze is belust op het kwade, zijn naaste vindt geen genade in zijn
      ogen.

 11. Als men de spotter laat boeten, wordt de onverstandige wijs, en als men de wijze
      onderricht, doet hij kennis op.

 12. De rechtvaardige let aandachtig op het huis van een goddeloze: God stort goddelozen in het
      onheil.

 
                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura