Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 21


 13.  Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme, zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en
       geen antwoord krijgen.

 19.  Het is beter te wonen in een woestijnachtig land dan bij een twistzieke en wrevelige vrouw.

 20.  Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis, een dwaas verkwanselt hem.

 21.  Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.

 
23.  Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden.

 25.  Het verlangen van een luiaard zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken.

 27.
 Het offer van goddelozen is een gruwel, hoeveel te meer, als zij het met een schandelijk
      voornemen brengen!

 29. Een goddeloze zet een trots gezicht, maar een oprechte, die versterkt zijn weg.


 
                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura