Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 22


   10.  Verdrijf een spotter, en de ruzie is weg, twistgesprekken en beledigingen houden op.

   11.  Wie een zuiver hart heeft en beminnelijk spreekt, heeft de koning als vriend.

   12.  De ogen van de HEERE behoeden kennis, hij logenstraft de woorden van bedriegers.

Spreuken 24

   19.  Wind je niet op over kwaadaardige mensen, wees niet jaloers op de goddelozen,

 
  20.  Want wie kwaad doet, heeft geen toekomst, het licht van goddelozen wordt gedoofd.

   28.  Leg over een ander geen vals getuigenis af, want zou u met uw lippen misleiden?

   29.
 Zeg niet: ‘Wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan. Ik betaal hem met gelijke
        munt.’

 


a

LOGO


Sola Scriptura