Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 3


  1.  Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen.

  4.  Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.

  5.  Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht.

  6.  Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

  7.  Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade.

  9.   Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst,

10.   dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe
       wijn.

11.   Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn
       bestraffing.

12.   Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij
       goedgezind is.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura