Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 3


13.  Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt.

19.  De HEERE heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd.

20.  Door Zijn kennis hebben de diepe wateren zich een weg gebaand, en druipen de wolken van
      dauw.

28.  Zeg niet tegen je naaste: Ga heen en kom nog eens terug en morgen zal ik het geven,
      terwijl het bij jou is.

30.  Klaag een mens niet zonder reden aan als hij jou geen kwaad heeft gedaan.

33.  De vloek van de HEERE rust op het huis van de goddeloze, maar de woning van de
      rechtvaardigen zal Hij zegenen.

34.  De spotters zal Híj wel bespotten, maar zachtmoedigen zal Hij genade geven.

35.  Wijzen zullen eer ontvangen, maar dwazen laden schande op zich.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura