Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPREUKEN van SalamoSpreuken 4


10.  Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan: de jaren van je leven zullen talrijk worden.

11.  Ik onderwijs u in den weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen.

13.  Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven.

14.  Kom niet op het pad der goddelozen, en treed niet op den weg der bozen.

18.  Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot
      den vollen dag toe.

19.  De weg der goddelozen is als donkerheid, zij weten niet, waarover zij struikelen zullen.

20.  Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen.

27.  Wijk niet ter rechter hand of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


 


a

LOGO


Sola Scriptura