Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPREUKEN van Salamo



Spreuken 5


  1.  Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig je oor tot mijn inzicht,

  2.  zodat je bedachtzaamheid in acht neemt, en je lippen kennis bewaren.

  3.  Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem, haar gehemelte is gladder
      dan olie.

  4.  maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard.

  5.  Haar voeten dalen af naar de dood, haar treden houden de hel vast.

  7.  Nu dan, kinderen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond.

 22.  Zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze gevangen: met de banden van zijn zonde wordt
       hij vastgehouden.

 23.  Híj zal sterven omdat er geen vermaning was, door zijn grote dwaasheid zal hij verdwalen.


                            Lid worden van de groep  Imansejati Daily Bible Reading:

                                                     K L I K  o p  d e z e  l i n k


















 


a

LOGO






Sola Scriptura