Te mi si a brudu Mi o psa
Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


  Bèibel – Bèibelstuka – Gado – Gadowortu – Stuka ini a Wortu fu Gado – Bijbelstuka – Sranantongo – Sranan Tongo – drai baka – drai yu libi – Yesus op baka trutru – Yesus opo baka na libi – Yu musu drai yu libi – A trutru Gado - ala sani kon nyun – prèise Masra – prijse Masra – Masra Yesus – Santa Yeye – Yesus Mesias – libi fu tego – libi fu têgo – Yesus ferlusu – Yesus frulusu – a lam fu Gado – sondusma – figabon nanga nyun sproiti – profeiti – profeti – a brudu fu a lam – Yesus ben salfu – Kownu Yesus – a Manpikin fu Gado – lobi Gado – lobi Yesus – bribi ini Gado – bribi ini Yesus – a marki na heimel – leti fu grontapu – mi na a Skapuman – skapupen - Wi ogridu Yu sa figi den puru – Kristus dede ini wi presi – gi glori na Masra – Masra ben yepi – dini Masra nanga yu heri ati – Masra de bigi – Mi Tata na hemel – blesi fu den sma – fertrow na ini Masra – Masra e strafu – a brudu fu a lam – Gado pramisi – kisi ferlusu – a nen fu Masra – heidensma – retidu – retifasi – a ferbontu fu Masra – a ben tyari wi pina – bun nyunsu – bun boskopu – Yesaya ben taki – Yesus meki den kon betre – prèisesingi – prijsesingi – lobiwan – Masra de mi tranga – libisma – drai baka – krin ati – lobi fu Masra – kisi blesi noso fluku – tan na libi – weri linnen krosi – a Manpikin fu libisma – no du sondu agensi Masra – leri Sranantongo – wortubuku sranantongo – stuka sranantongo – taki ini sranantongo – skrifi sranantongo – taki sranantongo bun – leri skrif sranantongo bun – preiki ini sranantongo - preikiman


 

 

 

 

 

                                                Klik na tapu wan bèibelstuka-nen

 Kristus na a Owru- èn
 na a Nyun Testamenti


  Bèibelstuka   1 - Deut. 18: 15,18/ Boskopuman 3:22-24, 26
  Bèibelstuka   2 - Yesaya 7:14/ Matius 1:22-23/ Lukas 2:7
  Bèibelstuka   3 - Odotaki 8:6; 22-23; 30/ Yoh. 17:24/ Luk. 4:18
  Bèibelstuka   4 - Odotaki 8:24-27; 30/ Yes. 53:8a/ Kolose 1:16-17
  Bèibelstuka   5 - Maleakhi 4:2; 5/ Mat.11:12-15/Mat. 17:10-13
  Bèibelstuka   6 - Mikha 5:1-2a/ Matius 2:1a; 3-6
  Bèibelstuka   7 - Numeri 24:17/ 2 Petr. 1:19/ Kon na krin 2:26, 28
  Bèibelstuka   8 - Yeremia 31:15/ Matius 2:16-18
  Bèibelstuka   9 - Yesaya 40:1; 3/Yoh. 1:19-23/ Boskm 13:23-25
  Bèibelstuka 10 - Psalm 41:10, 109:8/ Kisah 1:5a, 16, 20, 26
  Bèibelstuka 11 - Ps. 16:8-11, 132:11, 110:1/ Kisah 2:24-28, 30-31
  Bèibelstuka 12 - Under construction
  Bèibelstuka 13 - Under construction
  Bèibelstuka 14 - Under construction
 

 

 

n

 

 

 

 

 

  Te mi si a brudu, 
  dan mi o pasa
Sola Scriptura