Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


  Bèibel – Bèibelstuka – Gado – Gadowortu – Stuka ini a Wortu fu Gado – Bijbelstuka – Sranantongo – Sranan Tongo – drai baka – drai yu libi – Yesus op baka trutru – Yesus opo baka na libi – Yu musu drai yu libi – A trutru Gado - ala sani kon nyun – prèise Masra – prijse Masra – Masra Yesus – Santa Yeye – Yesus Mesias – libi fu tego – libi fu têgo – Yesus ferlusu – Yesus frulusu – a lam fu Gado – sondusma – figabon nanga nyun sproiti – profeiti – profeti – a brudu fu a lam – Yesus ben salfu – Kownu Yesus – a Manpikin fu Gado – lobi Gado – lobi Yesus – bribi ini Gado – bribi ini Yesus – a marki na heimel – leti fu grontapu – mi na a Skapuman – skapupen - Wi ogridu Yu sa figi den puru – Kristus dede ini wi presi – gi glori na Masra – Masra ben yepi – dini Masra nanga yu heri ati – Masra de bigi – Mi Tata na hemel – blesi fu den sma – fertrow na ini Masra – Masra e strafu – a brudu fu a lam – Gado pramisi – kisi ferlusu – a nen fu Masra – heidensma – retidu – retifasi – a ferbontu fu Masra – a ben tyari wi pina – bun nyunsu – bun boskopu – Yesaya ben taki – Yesus meki den kon betre – prèisesingi – prijsesingi – lobiwan – Masra de mi tranga – libisma – drai baka – krin ati – lobi fu Masra – kisi blesi noso fluku – tan na libi – weri linnen krosi – a Manpikin fu libisma – no du sondu agensi Masra – leri Sranantongo – wortubuku sranantongo – stuka sranantongo – taki ini sranantongo – skrifi sranantongo – taki sranantongo bun – leri skrif sranantongo bun – preiki ini sranantongo - preikiman


 

 

 

 

 

                                              

  Wan Bèibelfers fu ala dei

        DEIBUKU Sranan Tongo - Bakra Tongo
         leri SRANAN TONGO nanga a Wortu fu Gado
                                        DOWNLOAD

 

 

 

 

 

 

 

 

I love Suriname
Sola Scriptura