Te mi si a brudu Mi o psa
Logo
Oleh-Dara-Nya
  Stadskerk - Paramaribo

 

        

 


  Bèibel – Bèibelstuka – Gado – Gadowortu – Stuka ini a Wortu fu Gado – Bijbelstuka – Sranantongo – Sranan Tongo – drai baka – drai yu libi – Yesus op baka trutru – Yesus opo baka na libi – Yu musu drai yu libi – A trutru Gado - ala sani kon nyun – prèise Masra – prijse Masra – Masra Yesus – Santa Yeye – Yesus Mesias – libi fu tego – libi fu têgo – Yesus ferlusu – Yesus frulusu – a lam fu Gado – sondusma – figabon nanga nyun sproiti – profeiti – profeti – a brudu fu a lam – Yesus ben salfu – Kownu Yesus – a Manpikin fu Gado – lobi Gado – lobi Yesus – bribi ini Gado – bribi ini Yesus – a marki na heimel – leti fu grontapu – mi na a Skapuman – skapupen - Wi ogridu Yu sa figi den puru – Kristus dede ini wi presi – gi glori na Masra – Masra ben yepi – dini Masra nanga yu heri ati – Masra de bigi – Mi Tata na hemel – blesi fu den sma – fertrow na ini Masra – Masra e strafu – a brudu fu a lam – Gado pramisi – kisi ferlusu – a nen fu Masra – heidensma – retidu – retifasi – a ferbontu fu Masra – a ben tyari wi pina – bun nyunsu – bun boskopu – Yesaya ben taki – Yesus meki den kon betre – prèisesingi – prijsesingi – lobiwan – Masra de mi tranga – libisma – drai baka – krin ati – lobi fu Masra – kisi blesi noso fluku – tan na libi – weri linnen krosi – a Manpikin fu libisma – no du sondu agensi Masra – leri Sranantongo – wortubuku sranantongo – stuka sranantongo – taki ini sranantongo – skrifi sranantongo – taki sranantongo bun – leri skrif sranantongo bun – preiki ini sranantongo - preikiman


Orang Farisi
Love Sranan

 

 

 

 

 

                                                Klik na tapu wan bèibelstuka-nen
  Syatu Bèibelstuka

  Bèibelstuka   1 - Grontapu o furu nanga a sabi fu Masra
  Bèibelstuka   2 - Poti yesi arki a fayafaya begi fu mi 
  Bèibelstuka   3 - Masra Gado srefi ben salfu Yesus
  Bèibelstuka   4 - Kristus dede ini wi presi  
  Bèibelstuka   5 - Ma A ben kisi mankeri fu wi sondu ede
  Bèibelstuka   6 - Mi na a pasi, Mi na san tru, èn Mi na a libi
  Bèibelstuka   7 - Gado sa yepi fruku a brokodei
  Bèibelstuka   8 - Luku na mi nanga Yu ferlusu
  Bèibelstuka   9 - Meki den gi glori na MASRA
  Bèibelstuka 10 - Na so wi di de wan nanga Kristus na wan skin
  Bèibelstuka 11 - Masra na wan Gado di abi sari-ati
  Bèibelstuka 12 - A Tata seni En Manpikin kon leki Frulusuman
  Bèibelstuka 13 - MASRA na Kownu fu ala ten iya fu tego
  Bèibelstuka 14 - Na fu En, Yesus, ala den profeiti ben taki
  Bèibelstuka 15 - Freide mu de nanga yu teki deki-ati
  Bèibelstuka 16 - Poti ala sani ini Gado anu
  Bèibelstuka 17 - Mi sili de angri fu MASRA
  Bèibelstuka 18 - MASRA ben yepi mi !
  Bèibelstuka 19 - Mi kari unu Mi mati
  Bèibelstuka 20 - No tapu fu go na den konmakandra
  Bèibelstuka 21 - Dini MASRA en gi glori En nen
  Bèibelstuka 22 - Mi sa gi un wan nyun ati fu meti
  Bèibelstuka 23 - MASRA Gado, bigi de En nen
  Bèibelstuka 24 - Un Tata na heimel sabi taki unu abi fanowdu
  Bèibelstuka 25 - Blesi fu den sma di e poti den fertrow na Yu
  Bèibelstuka 26 - Yu sa tiri mi nanga Yu rai
  Bèibelstuka 27 - Mi e prisiri te a e sori bun-ati moro leki ofrandi
  Bèibelstuka 28 - A pai san un kisi na heimel sa de bigi
  Bèibelstuka 29 - Te leki yu ede-wiwiri kon weti Mi horibaka yu
  Bèibelstuka 30 - Masra taigi mi suma na En fu mi kan bribi ini En
  Bèibelstuka 31 - En Manpikin ben kon èn bai den sma fri
  Bèibelstuka 32 - Trowstu makandra nanga den wortu disi
  Bèibelstuka 33 - Fertrow na ini MASRA nanga yu heri ati
  Bèibelstuka 34 - A glori fu a Kownukondre
  Bèibelstuka 35 - No kibri Yu fesi fu mi O MASRA
  Bèibelstuka 36 - Te sma no abi krakti Gado meki den kon moro tranga
  Bèibelstuka 37 - Gado teki a besroiti na fesi kba fu teki wi leki En pikin
  Bèibelstuka 38 - Ferkisi a libi fu yu nanga yoe pikin
  Bèibelstuka 39 - Kon tranga no frede un Gado sa kon en ferlusu
  Bèibelstuka 40 - Un alamala ben du sondu so MASRA de taki
  Bèibelstuka 41 - O Gado, no tan farawe fu mi
  Bèibelstuka 42 - No wan sma man tron leriman fu di en srefi wani
  Bèibelstuka 43 - Gado e trowstu wi na ini ala wi nowtu
  Bèibelstuka 44 - Libisma mus tan begi alaten sondro fu lasi ati
  Bèibelstuka 45 - Den sma fu Gado di e du san Gado taki
  Bèibelstuka 46 - Mi sa prisiri na ini mi pipel
  Bèibelstuka 47 - Masra e strafu a sma di A lobi
  Bèibelstuka 48 - Luku a Krutuman e tanapu na mofodoro
  Bèibelstuka 49 - Mi manpikin gi yesi na a leri di yu papa e gi yu
  Bèibelstuka 50 - Un alamala na sma fu a leti èn sma fu deiten
  Bèibelstuka 51 - Den wan di e sai siri nanga watra-ai
  Bèibelstuka 52 - Den ben wasi den krosi ini a brudu fu a Lam
  Bèibelstuka 53 - Mi tnapu e naki na tapu a doro
  Bèibelstuka 54 - A Manpikin fu libisma musu kisi glori
  Bèibelstuka 55 - Masra leri mi fa fu waka a pasi fu Yu
  Bèibelstuka 56 - Noti sa man prati wi fu a lobi fu Gado
  Bèibelstuka 57 - Meki den begi fu mi kon de leki switismeri
  Bèibelstuka 58 - Sosrefi leki Isak, we de den pikin fu a pramisi
  Bèibelstuka 59 - Un no mus tapu a Santa Yeye fu du En wroko
  Bèibelstuka 60 - Yu sa blesi MASRA fu a bun kondre A ben gi yu

Sakarias kon furu nanga a Santa Yeye
  Bèibelstuka 61 - 1. Gado meki En pramisi fu David kon tru
  Bèibelstuka 61 - 2. Gado meki En pramisi fu Abraham kon tru
  Bèibelstuka 61 - 3. Yohanes sreka a pasi fu MASRA Yesus

  Bèibelstuka 62 - Tan dini Masra un Gado, nanga un heri ati
  Bèibelstuka 63 - Wan skin nomo de wan Yeye nomo de
  Bèibelstuka 64 - Ete wan syatu pisi ten, dan grontapu no o si Mi moro
  Bèibelstuka 65 - Begi Gado ala ten, begi En fayafaya èn taki En tangi tu
  Bèibelstuka 66 - Gado e du bun gi den suma disi abi wan krin ati
  Bèibelstuka 67 - Gado o abi sari-ati gi wi baka
  Bèibelstuka 68 - Blesi o kon tapu a sma di e fertrow na tapu Masra
  Bèibelstuka 69 - A glori fu Gado ben gi en leti, a lampu fu a foto na a Lam
  Bèibelstuka 70 - A sma di e tanapu steifi, musu luku bun taki a no fadon
  Bèibelstuka 71 - A brudu fu Kristus meki taki unu kon krosibei fu Gado
  Bèibelstuka 72 - Doro a bun-ati fu Gado meki unu kisi ferlusu
  Bèibelstuka 73 - A reti-ati sma de leki wan bon di e gi libi
  Bèibelstuka 74 - Un drai kon baka na Mi nanga un heri ati
  Bèibelstuka 75 - Ibriwan disi, den feni en nen skrifi na ini a buku, o kisi ferlusu
  Bèibelstuka 76 - A reti-ati sma sa libi fu di a bribi
  Bèibelstuka 77 - Mi ben èrkèn MASRA den sondu fu mi
  Bèibelstuka 78 - Ma a ferlusu di Mi e tyari na fu têgo
  Bèibelstuka 79 - Mi na a Santawan, un Ferlusuman
  Bèibelstuka 80 - Di mi ben de na nowtu, mi tan kari MASRA
  Bèibelstuka 81 - A Yeye fu MASRA Gado de na Mi tapu
  Bèibelstuka 82 - Mi na a moro bun skapuman
  Bèibelstuka 00 - Under construction
  Bèibelstuka 00 - Under construction
  Bèibelstuka 00 - Under construction 

 

n

 

 

 

 

 

By Grace alone
  Te mi si a brudu, 
  dan mi o pasa
Te mi si a brudu Mi o psa
Schotel linzemoes
Sola Scriptura